Cipru: Angajamentul Guvernului pentru Transparență și Restabilirea Încrederii Publice

În cadrul celei de-a patra ediții a Forumului Ciprului din Nicosia, președintele Nikos Christodoulides a adresat o serie de preocupări cruciale legate de transparență și integritatea instituțiilor, subliniind necesitatea unor schimbări semnificative pentru a restabili încrederea publicului.

Tema acestui forum anual este transparența, iar președintele Christodoulides a subliniat importanța acesteia în lupta împotriva corupției. El a evidențiat că există o percepție generală în societatea cipriotă conform căreia cei implicați în viața publică au contribuit într-un fel sau altul la corupție sau nu au reușit să o prevină. Președintele a avertizat că, indiferent de numărul de legi și regulamente adoptate, schimbarea acestei percepții rămâne esențială pentru progresul țării.

Christodoulides a adus în discuție datele istorice din ultimii 15-20 de ani din Eurobarometru, care indicau că sistemul de justiție din Cipru era cândva ireproșabil și se bucura de încrederea ridicată a publicului. Cu toate acestea, în ultimii ani, încrederea în justiție a scăzut, iar îndoielile cu privire la integritatea sa au crescut.

Unul dintre principalele riscuri și provocări cu care se confruntă societatea cipriotă este că lipsa transparenței poate eroda încrederea cetățenilor și a societății în instituții și în stat. Aceasta poate duce la suspiciune, scepticism și distanțare față de procesele electorale și viața politică.

În lupta pentru transparență și combaterea corupției, Christodoulides a subliniat înființarea unei unități de audit intern în cadrul președinției, care a primit recenzii pozitive în raportul recent al comisiei GRECO. Acest raport a oferit recomandări valoroase pentru prevenirea corupției și promovarea integrității.

Președintele a subliniat, de asemenea, introducerea proceselor deschise de selecție bazate pe merit pentru numirea consiliilor entităților juridice de drept public, cunoscute sub numele de organizații semi-guvernamentale. Aceste procese vor fi monitorizate de noul Consiliu Consultativ și vor asigura că deciziile se traduc în acțiuni.

Pentru a sprijini aceste eforturi, s-a anunțat înființarea și operaționalizarea Secretariatului pentru Coordonarea și Susținerea Activității Guvernului. Acesta va contribui semnificativ la facilitarea sinergiilor și la promovarea reformelor necesare, în cooperare strânsă cu ministerele și departamentele relevante responsabile de implementare.

În plus, președintele a anunțat viitoarea adoptare a unui Cod de Etică cuprinzător pentru membrii guvernului. Acest cod va servi drept ghid pentru membrii guvernului pe toată durata mandatului lor și va fi însoțit de un sistem robust de monitorizare și aplicare.

Emiterea și aplicarea acestui Cod de Etică nu doar îndeplinesc o acțiune specifică din Programul de Guvernare, dar răspund și recomandării speciale din partea comisiei GRECO, subliniind angajamentul ferm al guvernului față de schimbările necesare.

Președintele Christodoulides a reiterat că voința politică a guvernului de a impulsiona aceste schimbări rămâne constantă.

El a salutat Forumul Ciprului pentru rolul său esențial în stimularea dialogului și schimbului de idei între personalități diverse și pentru contribuția sa la promovarea pluralismului și a discuțiilor privind reformele politice în beneficiul țării.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *